Επικοινωνία - Παππά Ολυμπία - Μαιευτήρας, Γυναικολόγος
Παππά Ολυμπία - Μαιευτήρας, Γυναικολόγος